Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliszewie, jest niewielkim „domowym” przedszkolem, mieszczącym się w zaadaptowanych 4mieszkaniach na parterze budynku nr 32 przy ulicy 600-lecia . Położone jest na skraju lasu. Otoczenie zapewnia świeże powietrze, ciszę i spokój.

Nasze przedszkole to mała i przytulna placówka, w której panuje domowa atmosfera.

Organizacja:

Przedszkole jest placówką 3 – oddziałową. Liczebność grup nie przekracza 18 dzieci. Obecnie do przedszkola uczęszcza 52 dzieci w wieku od 3 do 5 lat..

Sale do zajęć i zabaw są niewielkie, ale na każdą grupę przypada ich dwie lub trzy. Każda grupa posiada także swoją łazienkę. Taki układ sal pozwala na tworzenie kącików zainteresowań, w których bawi się i uczy po kilkoro dzieci. W pomieszczeniach piwnicy budynku wyremontowano i stworzono niewielką „salę gimnastyczną”, którą wykorzystuje się do zajęć ruchowych, tanecznych i innych.

 Zatrudnionych jest 6 nauczycielek ,w tym dyrektor, pomoc do dzieci w gr. najmłodszej oraz kucharka, pomoc kucharki (zatrudniona na ½ etatu), woźna i intendentka. Logopeda i pedagog pracują 1 raz w tygodniu przez 5 godzin.

HISTORIA PRZEDSZKOLA

W latach sześćdziesiątych nad Narwią i Zalewem Zegrzyńskim powstał zakład „Energopol 6” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, stanowiące ujęcie wody dla Warszawy.

Rozbudowane zostało osiedle mieszkaniowe dla pracowników i ich rodzin, zatrudnionych w tych zakładach.

W 1981 roku powstało małe Przedszkole Zakładowe mieszczące się w jednym z mieszkań, stanowiących własność „Energopolu 6”.

W przedszkolu, przez osiem godzin dziennie, znalazło opiekę 16 dzieci pod okiem dyrektorki i nauczycielki. Personel obsługi i administracji: intendentka, kucharka i woźna zabezpieczały prawidłowe żywienie i higienę.

W piątym roku istnienia funkcjonowały już 2 oddziały: 3-5-latki i 6-latki, a w 1995 roku, 3 grupy dzieci: 3-4-latki, 5-latki i 6-latki.. Zwiększono ilość personelu: pracowało 5 nauczycielek i 4 pracowników obsługi ( utworzono etat pomocy kucharki).

W tym okresie przedszkole funkcjonowało już jako Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Wieliszewie. Powiększyła się również powierzchnia przedszkola o następne mieszkania zakładowe.