Kadra  w roku 2020/2021

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Szymańska

 

grupa Asy

mgr Małgorzata Sobieraj

mgr Natalia Trzcińska

 

grupa Zuchy

mgr Magdalena Więch -nauczyciel

mgr Katarzyna Szymańska- nauczyciel

 

grupa Smyki

mgr Renata Florjańczyk- nauczyciel

mgr Anna Tułpatowicz- nauczyciel

 

 

Bożena Matuszewska - intendent

Zuzanna Główczak- woźna

Agnieszka Głowacka-kucharka

Ewa Kuczyńska -pomoc kucharki

Danuta Bożym- pomoc nauczyciela