W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIECKO MA OBOWIĄZEK:

 • postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi ( nie biję, nie wyśmiewam się , przestrzegam prawa do zabawy innych dzieci itp.)

 • używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów

 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów

 • starać się utrzymywać porządek wokół siebie (np. sprzątać po sobie zabawki)

 • dbać o swój wygląd i estetykę ubrania

 

 

DZIECKO MA PRAWO :

- prosić o to czego chce, ale nie wymagać tego

 • mieć i wyrażać swoje zdanie

 • postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego

 • podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje

 • decydować czy chce się angażować w problemy innych ludzi

 • nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć

 • popełniać błędy

 • odnosić sukcesy

 • zmieniać zdanie

 • do prywatności

 • do samodzielności i niezależności

 • korzystać ze swoich praw