SYSTEMY NAGRÓD I KAR

 

NAGRADZANIE:

-nagradzanie uznaniem i pochwałą przez nauczyciela w kontaktach indywidualnych

- pochwała na forum całej grupy

- pochwała do rodziców

- nagradzanie, np. oklaskami, przez wszystkie dzieci

- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem (zwiększając zakres jego samodzielności)

- przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela

 

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD :

 

- kary naturalne jako bezpośrednie następstwo winy

( np. zabawa wodą- mokre ubranie. Pozwalamy dziecku doświadczać w sytuacjach nie zagrażających jego bezpieczeństwu)

- tłumaczenie i wyjaśnianie

- ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku aby skłonić go do autorefleksji

( danie dziecku możliwości naprawienia szkody, zadośćuczynienia, przeprosin)

- wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania się dziecka

-poinformowanie rodziców o zachowaniu dziecka

-czasowe odebranie dziecku przywileju (np. dyżuru)

 

ZAMIAST KARANIA:

 

  1. Wyraź swoje uczucia, nie atakując charakteru dziecka:

„ Jestem wściekła, gdy widzę porozrzucane klocki.”

  1. Określ swoje oczekiwania:

„ Oczekuję, że będziesz zbierał swoje klocki.”

  1. Zaproponuj wybór:„Będziesz mógł bawić się tymi klockami, ale po zabawie musisz je odkładać do pudełka, w przeciwnym razie utracisz przywilej korzystania z nich; decyduj sam.”