OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Informacji o wysokości opłat ,udziela intendentka przedszkola od 3 dnia każdego m-ca, w godz. 7.30-16.30 ( informację można również uzyskać telefonicznie).

PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE PROSZĘ PRZESYŁAĆ ,NAJPÓŹNIEJ DO 10 DNIA M-CA !

  

ADRESAT:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie, ul. 600-lecia 32

  

NR KONTA:

PKO BP 42 1020 1026 0000 1902 0270 7198

W TYTULE PODAJEMY:

MIESIĄC, którego dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko dziecka i wyszczególniamy:

za godziny ......zł

za żywienie …..zł
Wpłacamy dokładnie taką kwotę, jaka jest podana za dany miesiąc (nie zaokrąglamy kwot!)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZEBYWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

Postawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowana jest w godzinach 8.00- 13.00 i jest bezpłatna.

Za każdą dodatkową godzinę przebywania dziecka w przedszkolu , opłata wynosi 1 zł.-

wg Uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr XXXIV/349/2013 z dnia 5 września 2013 r.

 

  •                                                                                  DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA w roku szkolnym 2019/2020

 

wynosi 8,00 zł w tym:

- śniadanie 2,00 zł

- II śniadanie 2,00zl

- obiad 4,00 zł